Lapiseira. Alumínio. Grafite 0.5. ø10 x 133 mm
Lapiseira 0.5

91475 NERO Lapiseira Alumínio

91475 NERO Lapiseira Alumínio
Lapiseira. Alumínio. Grafite 0.5. ø10 x 133 mm
Lapiseira 0.5